Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Nonprofit Kft feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó szervezeti és működési szabályzat, valamint adatvédelmi szabályzat:

A Nonprofit Kft-nél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok ellenőrzések megállapításai

Jelentés a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedések rendje, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Közzétételi szabályzat
Információs jogokkal foglalkozó személy neve: Kovács Zsolt

A közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal http://www.ksh.hu/

A Nonprofit Kft által közzétett hirdetmények, közlemények

Feltöltés alatt

Közbeszerzés

Ajánlatkérő: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban
www.kozbeszerzes.hu

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ MUNKABÉRE

Cégnév: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft
Ügyvezető: (vezető tisztségviselő) Kovács Zsolt
Bérezési forma: alapbér
Jogviszony: 2021/01/01-2021/12/31
Végielégítés: A munkaszerződés nemsrendelkezik a mértékéről

CÉGJEGYZÉSRE JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓK

Ügyvezető: Kovács Zsolt
Képviselet módja: önálló
Gazdaságvezető: Zákány Sándorné
Képviselet módja: együttes
Számviteli ügyintéző: Pércsi Józsefné
Képviselet módja: együttes

BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSRE JOGOSUT MUNKAVÁLLALÓ

Név Munkakör Jogosultság
Kovács Zsolt ügyvezető önálló
Zákány Sándorné gazdaságvezető együttes
Pércsi Józsefné számviteli ügyintéző együttes